Trang chủ TIN TỨC LỊCH HỌC Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, giảm học phí cho các...

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, giảm học phí cho các học viên đăng ký tại khu vực phía Nam

140
0

Mục lục

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 NĂM 2016 ƯU ĐÃI LỚN GIẢM NGAY 20% HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC

Tên Chương trình Học phí chưa giảm Học phí sau khi giảm Đơn vị cấp chứng chỉ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGẮN HẠN

1. Văn thư lưu trữ     2,200,000 1,760,000 Trường TC Công Nghệ
Hà Nội
2. Thư ký văn phòng     1,800,000 1,440,000
3. Thông tin thư viện     1,500,000 1,200,000
4. Hướng dẫn du lịch – 1T     1,900,000 1,520,000
5. Hướng dẫn du lịch – 2T     2,500,000 2,000,000
6. Hướng dẫn du lịch – 3T     3,300,000 2,640,000
7. An toàn lao động: N1,4        800,000 640,000 GDVN
8. An toàn lao động: N2,3     1,000,000 800,000
9. Lớp Giảng viên An toàn     4,500,000 3,600,000 Cục AT
10. Nghiệp vụ Quản trị kho hàng     1,500,000 1,200,000 GDVN
11.Lớp ISO: Nhận thức, 5S     1,200,000 960,000
12. Lớp ISO: Đánh giá     1,800,000 1,440,000
13. Lớp Xoa bóp bấm huyệt     4,000,000 3,200,000

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

14. NVSP TCCN (Giáo viên)     2,500,000 2,000,000 ĐH SP1, SP2
15. NVSP CĐ-ĐH (Giảng viên)     3,000,000 2,400,000
16. NVSP Mầm Non     2,500,000 2,000,000
17. NVSP Nghề     3,000,000 2,400,000
18. NV Quản lý giáo dục     3,000,000 2,400,000
19. Bảo mẫu     2,500,000 2,000,000

CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ

20.Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn     2,500,000    2,000,000  CĐ Văn Lang Hà Nội
21. Nghiệp vụ Lưu trú     2,500,000    2,000,000
22. Dịch vụ Nhà hàng     2,500,000    2,000,000
23. Quản trị khách sạn     2,500,000    2,000,000
24. Kỹ thuật chế biến món Ăn Hàn Quốc     4,000,000    3,200,000
25. Kỹ thuật chế biến Món ăn Chay     4,000,000    3,200,000
26. Cấp dưỡng     2,500,000    2,000,000
27. Lớp Cắm hoa       3,000,000      2,400,000

Hotline: 0973 86 86 76 Mình Ngọc

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, giảm học phí cho các học viên đăng ký tại khu vực phía Nam

Đăng ký Online

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here